Card sorting

Je metoda uživatelského výzkumu, při které se snažíme zjistit, jak uživatelé organizují a třídí informace. Díky tomu vyladíte informační architekturu svého webu (IA), také můžete upřesnit pojmenování kategorií a pochopit mentální modely svých uživatelů.

Card sorting

Podle toho, pro jaký projekt tvoříte informační architekturu, zvolte vhodnou metodu třídění.

Otevřený card sorting

Osobně mám otevřený card sorting na projektech nejraději a je podle mého názoru nejlepší. Spočívá v tom, že uživatelé mají jednotlivá témata, která musí sami seřadit do kategorií, které také sami pojmenují. Na začátku projektu je určitě tato metoda nejvhodnější.

Uzavřený card sorting

Když potřebujete otestovat IA už běžícího projektu, bude lepší zvolit uzavřený card sorting. Při něm mají uživatelé daná témata i kategorie. Tato metoda vám dává nahlédnout do toho, jak lidé chápou vaše kategorie a pomáhá odhalit ty, u kterých si návštěvníci webu neví rady.

Hybridní card sorting

Hybridní card sorting je opět vhodný pro analýzu běžících projektů. Uživatelům dáte to nejlepší z obou předchozích metod - témata vašeho webu spolu se základní sadou kategorií. Lidé však můžou doplnit další kategorie, pokud mají pocit, že je to přínosné.

Způsob sběru informací

Jako u každého testování máte na výběr dvě možnosti: naživo a online.

Card sorting naživo

Je ideální pro získání kvalitativních dat. Bude vám stačit získat vhled od 5-10 lidí. Výhodou je, že ho můžete moderovat a doptávat se, proč lidé kartičky seřadili do dané struktury.

Card sorting online

Je naproti tomu kvantitativní metoda, ideální s 50 a více lidmi. Je zároveň jednodušší na vyhodnocení, protože data nemusíte přepisovat.

Jaký nástroj pro card sorting vybrat? To může být celkem oříšek. Ne každá aplikace je totiž lokalizovaná do češtiny a pozor si dejte i na to, jak vypadá na mobilu. Při své práci se mi osvědčil OptimalSort. Funguje dobře na mobilu i na desktopu a umí česky.

Jak zrealizovat card sorting

Card sorting zvládnete uskutečnit ve čtyřech krocích:

 1. Příprava testování

 2. Příprava testu v aplikaci

 3. Nábor participantů

 4. Test

Příprava testování

Rozhodněte, jaký typ card sortingu zvolíte a jak budete informace sbírat. Pak si připravte témata/kategorie, které budete chtít roztřídit, otázky a časový harmonogram.

Příprava testu v aplikaci

V případě online card sortingu vás čeká výběr aplikace a její příprava pro testování: vložení témat/kategorií (doporučuji max. 50) a instrukcí pro participanty. Nezapomeňte však na pilotní otestování před spuštěním testu například s kolegou.

Nábor participantů

Abyste měli co nejkvalitnější data, pozvěte k testování zástupce všech svých cílových skupin, stejně jako u uživatelského výzkumu. Pošlete jim pozvánku a taky informace o tom, co je čeká. Doporučuji si vytvořit návod v Google Docs s obrázkovým postupem, aby všichni pochopili, jak aplikace funguje.

Test

U samotného testu je už víc práce na účastnících. Zajistěte jim ale přesné instrukce v aplikaci a také nezapomeňte na závěr se jich doptat, do jaké cílové skupiny spadají.

Vyhodnocení dat z card sortingu

Teď přichází ta největší sranda u otevřeného card sortingu. Lidem totiž nabízíte, aby pojmenovali kategorie podle sebe. Vznikne vám tak x různých pojmenování pro stejnou oblast. Prvním krokem vyhodnocení je proto standardizace (sloučení stejných a podobných názvů kategorií do jedné) .

 • Projděte jednotlivé odpovědi.

 • Slučte duplicitní a podobné kategorie.

 • Vyřaďte neúplné odpovědi.

Mně osobně se osvědčilo standardizovat v několika kolech. Nejdřív vše projdu online, pak vytisknu, znovu proškrtám… Pak jdu dělat něco jiného, ke kategoriím se vrátím později s čistou hlavou a opět je procházím, dokud nedostanu výsledek. Pro web totiž platí, že čím méně kategorií, tím lépe.

Card sorting - standardizace

Reporty pro vyhodnocení

Online aplikace vám nabídnou také různé pohledy na data z card sortingu. Jedním z nich je standardization grid. Ten vám ukáže heatmapu s tím, jak lidé jednotlivá témata (řádky) zařadili do kategorií (sloupce).

Card sorting standardization grid

Podobně funguje similarity matrix, který říká, jak často byly dvě témata ve stejné kategorii.

Card sorting similarity matrix

Další metodou, jak se na data podívat, je dendrogram. Ten říká, v kolika procentech případů lidé dávali témata dohromady.

Card sorting - dendrogram

Posledním typem vyhodnocení jsou skupiny ve 3D, kdy pomocí vizualizace vidíte podobnosti mezi jednotlivými tématy jako trojrozměrné prostorové vztahy.

Card sorting - skupiny ve 3D

Ať už zvolíte jakoukoli zobrazovací metodu, výsledkem vašeho snažení by měl být seznam kategorií pro váš web nebo aplikaci.

Co si odnést

 • Vyberte si typ card sortingu, který je pro váš projekt nejvhodnější - otevřený / uzavřený / hybridní card sorting.

 • Vyberte, jak budete data sbírat - naživo / online.

 • Udělejte důkladnou přípravu a vyzkoušejte nejdřív pilotní běh.

 • Standardizace je důležitá, i když náročná.

 • Zkuste různé typy vizualizací výsledků.

Už jste dnes procvičovali svou kreativitu?

Kreativní rozcvičky každé pondělí přímo do vašeho e-mailu.

Ať vám neuteče žádný zajímavý obsah

Jednou za čas se ozvu s tipy na zlepšení vašeho webu a kreativity...