Informační architektura: zorganizujte svůj obsah, aby se v něm lidé vyznali

Pomozte lidem se co nejrychleji zorientovat na vašem webu nebo v aplikaci a naservírujte jim obsah, pro který si přišli. Nechcete totiž dopadnout jako na fotkách níže. U lékaře sice musíte to množství neseřazených informací přechroustat, na webu vám je ale nikdo neodpustí.

Informační architektura

Co je informační architektura

Jedna z definic od Louise Rosenfelda zní takto: „Informační architektura zahrnuje návrh organizace, označování, navigaci a vyhledávací systémy, které pomůžou lidem najít a spravovat informace úspěšněji.

Když to přeložíme: informační architektura pomáhá navrhnout a zorganizovat obsah, který na webu lidi potřebují. Také navrhuje mechanismy, jak se k tomuto obsahu dostat.

Jak vytvořit informační architekturu - data

Informační architektura

Informační architekturu (IA) ovlivňují tři hlavní oblasti: uživatelé, obsah a kontext. Data pro každou z nich získáte v uživatelském výzkumu.

Uživatelé

Pokud máte popsané své persony, víte teď přesně, kdo váš web nebo aplikaci bude používat, co na webu potřebuje vyřešit, a jak je zdatný v práci s počítačem/mobilem.

Z hlediska uživatelů jsou pro informační architekturu ještě důležité:

 • Předchozí zkušenosti s weby. Jaké jsou zvyklosti architektury webu? Například vyhledávání bývá vpravo nahoře. Uživatelé jsou na to zvyklí a umístění jinam je zmate nebo odradí.

 • Způsob vyhledávání informací. Obvykle se uživatelé dělí na dva typy: jedni budou proklikávat strukturu webu, dokud nenajdou, co hledají. Druzí zkusí vyhledávání. Když najdou, zůstávají. Když nenajdou, co potřebovali, odchází.

Obsah

U obsahu si zodpovězte dvě otázky:

 • Jaký obsah máte?

 • Jaký typ obsahu uživatelé potřebují?

Pro někoho, kdo váš web využívá pro práci, kde sedí před velkým monitorem, bude psaný text v pohodě. Pokud ale lidé informace chtějí konzumovat třeba v autě, bude pro ně příjemnější audio. Jindy je zase jednodušší vše vysvětlit obrázkem nebo videem, než nějaký postup popisovat slovy.

Kontext

Kontext možná trochu naruší předchozí bod. Jde o prostředí a možnosti, které máte vy jako tvůrci obsahu a o vaši obchodní strategii. Možná by vaši uživatelé uvítali video, ale vy ho neumíte natáčet a bude vám chvíli trvat, než se to naučíte. Než produkovat nekvalitní videa, bude nejspíš lepší text.

Druhou oblastí z hlediska kontextu je jazyk nebo styl, ve kterém je obsah připravený. Každý obor má své názvosloví a pokud jím mluví i vaši zákazníci, měli byste se ho držet.

Jak uspořádat obsah

Aby se k vašemu obsahu lidé dostali a taky se rychle na stránce zorientovali, musíte ho nejdřív uspořádat do logických celků. Na výběr máte hned několik možností.

 1. Podle místa
  Lokalita je vhodné řazení například pro portály o cestování nebo cestovní kanceláře. Tam vám rovnou na úvodní stránce dají na výběr oblast, do které chcete jet.

 2. Podle abecedy/pořadí
  Abeceda je typická pro slovníky nebo klíčová slova. Pořadí (hierarchii) využijete pro řazení čísel, kdy nabídnete například řazení od nejlevnějšího zboží.

 3. Čas
  Datum a čas vydání najdete na zpravodajských webech, kdy vás v úvodu přivítají nejnovější události. Podobně byste však měli řadit například sekci novinky nebo plánované akce na firemním webu.

 4. Kategorie
  Řazení do kategorií je e-shopařská klasika, ale využili jsme ho například i při návrhu portálu DAUČ, kde se snažíme provést uživatele nejintuitivněji obsahem.

 5. Úkoly
  Navigaci můžete rozdělit také podle úkolů, která člověk na stránce chce nebo může udělat. Obvykle je najdete u banky s rozdělením na poslat peníze, výpisy, pojištění atd.

 6. Uživatelé
  Další možností je navigace podle skupiny uživatelů. U vysoké školy to mohou být uchazeči, studenti a absolventi, kteří po prokliku najdou obsah přímo pro ně. Myslete však na to, že pro některé lidi může být obtížné se ztotožnit jen s jednou skupinou.

Jak se lidé na webu chovají - mentální model

Pro správné navržení informační architektury je důležité pochopit, co lidé na webu dělají a jak se při hledání informací chovají. V ideálním případě na váš web přijdou, aby vyřešili nějakou svou potřebu. Hledají, co by jim pomohlo, a nakonec konzumují obsah. A v hledání je zakopaný pes.

Potřeba - Hledání - Konzumace obsahu

Každý z nás má totiž určitou představu, jak věci fungují, tedy máme svůj mentální model. Ujistěte se, že váš mentální model je totožný s mentálním modelem uživatelů. Jak to ověřit? Uživatelským výzkumem.

Jak lidé vyhledávají na webu informace

Nejčastěji pro vyhledávání uživatelé i tvůrci webu využívají tři místa: navigaci, vyhledávání na stránce a filtrování. Nebo jejich kombinaci.

Navigace

Navigace nebo chcete-li menu je pro ty, kteří se rádi proklikávají podle určité logiky. Na vás jako tvůrcích webu je, aby byla navigace dostatečně přehledná a uživatel se byl schopný dostat tam, kam potřebuje.

Jsou typická místa, kde lidé navigaci očekávají a neměli bychom jim to měnit. Tady zkrátka kreativitu moc nevyužijeme.

Vyhledávání

„Když potřebuji něco najít na vašem webu, jdu na Google a pak se vrátím,“ řekl neznámý uživatel. To je možná dobré znamení pro vaše SEO, ne však pro uživatele. Vždy proto vyzkoušejte, že vyhledávání na webu je relevantní.

Vyhledávání však není jen jedno, na webu i jinde lidé vyhledávají čtyřmi způsoby.

 • Hledání známého - „Vím, co hledám.“

 • Hledání popsatelného - „Tuším, co hledám, ale nevím, jak se to jmenuje.“

 • Hledání neurčitého - „Hledám inspiraci a postupně upřesňuji hledání podle výsledků.“

 • Znovu-nalézání - „Tohle už jsem hledal.“ Zde platí zásada neměnit obsah příliš často. Lidé si pamatují sekvenci kroků, jak se k obsahu dostali, a když ho potřebují najít znovu, půjdou stejnou cestou.


Filtrování

Při filtrování už lidé upřesňují, co potřebují za typ obsahu nebo další parametry. V e-shopu typicky třeba podle barvy. Filtry uživatelům opět ulehčují práci s vaším webem.

Jak lidé konzumují informace na webu

Jakmile se k vám uživatelé dostanou, měli by během pár sekund dostat odpovědi pro základní orientaci na webu.

 • Kde jsem? Pokud lidé přijdou přes vyhledávání na Google nebo Seznamu na podstránku hluboko v navigaci, měli by mít možnost rychle zjistit, kam se dostali. Drobečková navigace je v tomto případě optimální řešení.

 • Je na stránce to, co potřebuji? Dostal se uživatel na správný obsah, který mu pomůže vyřešit jeho problém?

 • Je obsah ve správném formátu? Různé skupiny uživatelů potřebují informaci v různém formátu.

 • Je obsah ve správné struktuře? Myslete na záchytné body, aby lidé proskenovali obsah a zjistili, o čem si budou číst.

 • Je obsah ve správném jazyce? Mluvte jazykem svých uživatelů, a nemyslím češtinu nebo angličtinu. Myslím styl, ve kterém je obsah napsaný, používané obraty a názvosloví. Pokud se na váš obsah dostane někdo jiný a bude si myslet, že mluvíte jak Marťani, je to v pořádku, pokud vám vaše hlavní cílová skupina rozumí.

Co si odnést

 • Informační architektura (IA) je způsob, jak organizovat obsah a pomoci lidem najít a správně používat informace.

 • IA je ovlivněna uživateli, obsahem a kontextem, data pro ni lze získat z uživatelského výzkumu.

 • Máte na webu obsah správně uspořádaný, aby se vněm uživatelé vyznali?

 • Ujistěte se, že váš mentální model je stejný, jako vašeho zákazníka.

 • Přemýšlejte o tom, jak budou lidí konzumovat váš obsah.

2023 je rokem Google Analytics 4

Jak jste připraveni na práci s GA4?

Přechod na Google Analytics 4 Školení Google Analytics 4

Ať vám neuteče žádný zajímavý obsah

Jednou za čas se ozvu s tipy na zlepšení vašeho webu a kreativity...